Pravidla

Pravidla platí po celou dobu hry. Případné nezbytné výjimky budou sděleny buď ve zprávách v lokacích, nebo v SMS zprávě od organizátora, a to nezašifrovaně a tak, aby byly jasně odlišitelné od šifrovaných zpráv.

Pravidla mají pomoci maximálnímu zážitku a nejsou a nemohou být úplná, spoléhám na váš zdravý úsudek a zodpovědnost.

Hra je určena osobám od 18 let věku.

Hra je určena jednotlivcům i skupinám do 5 členů, které se zaregistrují způsobem, popsaným v sekci „registrace“.

Hráči se účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Jedinou zodpovědností organizátora je, abyste se bavili, ale ani ta není vymahatelná.

Po celou dobu hry je nezbytné dodržovat zákony a pravidla, například pravidla silničního provozu (tj. například maximální povolená rychlost, zákaz vjezdu,...), dále soukromé vlastnictví (nevstupovat na soukromé pozemky a do soukromých budov, pokud jsou uzavřené, oplocené, označené atd.). Bude-li se některá z lokací nacházet na soukromém pozemku, bude zpřístupněn (otevřené dveře, brána), nebo bude další zpráva přístupná, či viditelná bez jeho narušení.


Průběh hry

Hledání se bude odehrávat na území ČR. Pokud vás některé řešení zavede za hranice, řešili jste špatně. Bližší oblast je určena mapami, uvedenými v sekci „Co s sebou?“. Předpokládaný nájedz automobilem nepřekročí 300 km. Předpokládaný pěší „náchod“ nepřekročí 15 km. Přizpůsobte tomu stav nádrže na pohonné hmoty i na pitnou vodu.

Týmy se nemohou dělit, kromě odskočení „na malou“ či na oběd do hospody a kromě prohledávání okolí zjištěné lokace, pokud na zadaném místě nenaleznete nápovědu hned (tolerance podle map by neměla překročit několik metrů). Není to ani nutné, ani výhodné pro dokončení hry. V případě, že bude chtít některý člen týmu, nebo celý tým, hru ukončit, a dopravit se domů například veřejnou dopravou, pošle o tom zprávu na mobil organizátora (kterýkoliv).

Na lokacích, určených pomocí popisu, nákresu, šifer, nebo jejich kombinací, se budou nacházet další zprávy. Nebude se (v drtivé většině) jednat o obálky, nebo ruličky se zprávami, ale například o nápisy/kresby poměrně pevně spojené s nějakým předmětem/budovou/zemí v dané lokaci, nebo jiné nepřehlédnutelné a logem hry jednoznačně identifikované způsoby nápovědy.

Zprávy je zakázáno poškozovat, odnášet, přenášet, zakrývat, měnit, znečitelňovat pro další týmy a podobně. Zjištěné poškození bude důvodem pro diskvalifikaci.

Zprávy jsou číslovány nepřerušenou řadou a označeny znakem hry.


V případě, že si nebudete s řešením vědět rady, pošlete zprávu ve formátu TRICORN1_číslo řešeného úkolu = číslo lokace a šifry (které se shodují, kromě první šifry (lokace 0) a první lokace (šifra 0), přičemž pro první šifru (domácí) je nápověda dostupná po 7:00, ale pro první lokaci nápověda není, je pouze označena jako výchozí bod pro lokaci 2) na číslo 604207544.

Během 5 minut vám přijde zpráva, obsahující podstatnou nápovědu pro vyřešení šifry, a bude vám připočtena časová penalizace ve výši 40 minut. V případě, že ani nápověda č. 1 nepomůže, pošlete zprávu ve formátu TRICORN2_(číslo řešeného úkolu) na uvedené telefonní číslo. Během 5 minut vám přijde zpráva, obsahující nápovědu pro vyřešení lokace, která bude v podstatě přímou, nezašifrovanou instrukcí, a bude vám připočtena časová penalizace ve výši dalších 1.5 hodiny. Mezi žádostí o nápovědu č. 1 a nápovědu č. 2 musí uplynout minimálně 20 minut.


Není-li uvedeno jinak, jsou zprávy v Českém jazyce, používají českou abecedu, složenou z 26 písmen (bez háčků, čárek a kroužků) a bez písmene „ch“. Písmeno „ch“ je složením písmen „c“ a „h“, a to jak v zadání, tak v řešení. Pokud obsahuje slovo pomlčku (např Creutzfeldt-Jakobova choroba), počítá se pomlčka jako jeden znak.

Týmy si nemohou pomáhat, komunikovat, spojovat se a ovlivňovat. Na lokacích se zdržujte pouze nezbytnou dobu, abyste nepřilákali pozornost ostatních. Je lepší šifru opsat/vyfotit/okopírovat a k jejímu řešení se přesunout o pár km dál na vhodné místo. Tuto část pravidel nelze plně kontrolovat, spoléhám na vaši čestnost a smysl pro fair-play. Toto nevylučuje náhodné kontroly ze strany pomocníků (některá místa budou pod dohledem).